Lilium Balticum valdes priekšsēdētājs Guntis Grants pasniedz kausu par populārāko liliju Antrai Balodei