Liliju izstāde Ziedu Ballē 2007. gadā Rīgas Latviešu biedrības namā.