Liliju izstāde Ziedu Ballē 2008. gadā Rīgas Latviešu biedrības namā.