Liliju audzētāju biedrība
Lilium Balticum
Par mums
Biedrības vēsture
Izstādes
Liliju selekcionāri
Liliju audzēšana
Reģistrs
Saites

Antra Balode


Profesijas: Daiļdārzniece, bioloģe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece un docente, lauksaimniecības zinātņu doktore (Dr.agr.)

Izglītība

No 1964. gada līdz 1975.gadam mācījusies Rīgas 59.vidusskolā. Pēc vidusskolas pabeigšanas, pateicoties izteiktajai mīlestībai uz ziediem, iestājās Latvijas Republikāniskajā neklātienes lauksaimniecības tehnikumā un 1978.gadā ieguva daiļdārznieces specialitāti. Tajā pašā gadā iestājās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē un 1984.gadā ieguva biologa speciālista diplomu. Lai iegūtu zināšanas par augu selekciju no 1994.līdz 1997.gadam studēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūrā. 2002.gadā ieguva lauksaimniecības doktores zinātnisko grādu par tēmu „IZEJMATERIĀLA NOVĒRTĒŠANA UN DAŽĀDU SELEKCIJAS METOŽU PIELIETOJUMS LILIJU SELEKCIJĀ”.

Darba pieredze

1975.-1991. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā laboranta, agronoma un izmēģinājuma lauka vadītājas amatos: liliju un gladiolu selekcija. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes botāniskā dārza direktoru Ā. Zorgevicu no 1980.-1989.gadam nodarbojās ar liliju selekciju, lai izveidotu dārziem un apstādījumiem piemērotas liliju šķirnes. Kā līdzautore piedalījusies 15 Āzijas liliju hibrīdu grupas (‘Veltījums’, ‘Nākotne’, ‘Veiksme’, ‘Kvēle’ u.c.) un 4 trompetliliju hibrīdu grupas (‘Abava’, ‘Vidzeme’, ‘Laime’ un ‘Bērnība’) šķirņu radīšanā. Sadarbībā ar Botāniskā dārza direktoru Ā.Zorgevicu sarakstīta un izdota grāmata “Lilijas” (izd., “Avots”, 1989.).

1991.–1997. individuālais darbs piemājas saimniecībā - liliju selekcija, liliju sīpolu audzēšana un pārdošana, liliju projektu izstrāde. 1994. un 1996. gadā saņemti divi Ziemeļamerikas liliju audzētāju biedrības Zinātniski pētnieciskā fonda granti par pelēkās puves izturīgu liliju selekciju. Šajā laikā tiek veikts aktīvs organizatoriskais darbs, piedaloties dažādu izstāžu, kursu un semināru organizēšanā, kā arī lekciju lasīšana par liliju agrotehniku un selekciju.

1994.-1997. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes doktorande, iegūts lauksaimniecības doktores zinātniskais grāds.

Pētījuma mērķis - liliju kolekcijas bioloģisko īpašību novērtēšana un selekcijai derīga izejmateriāla atlase, poliploīdijas, in vitro metožu pielietošana Latvijas agroekoloģiskajiem apstākļiem piemērotu liliju šķirņu iegūšanā.

Galvenie pētījuma uzdevumi

· Noteikt liliju kolekcijas izturību pret pavasara salnām, fenoloģiskās fāzes, izturību pret pelēko puvi, kuru ierosina sēnes Botrytis elliptica (Berk.) Cooke un Botrytis cinerea Pers. un savvaļas martagonlilijas (L. martagon L.) attīstības īpatnības.

· Izpētīt un optimizēt poliploīdijas, kā arī in vitro metožu pielietošanas iespējas liliju selekcijā.

· Novērtēt krustojumu kombinācijās iekļautos vecākaugus un iegūtos hibrīdus pēc augu morfoloģiskajām pazīmēm: auga garums, ziedu skaits, zieda diametrs, forma un krāsa. Novērtēt šo pazīmju korelatīvās sakarības.

· Veikt perspektīvo hibrīdu izlasi.

Šajā laikā tiek veikts aktīvs un mērķtiecīgs selekcijas darbs, kura rezultātā ir iegūti vairāk kā 100 liliju hibrīdi, tai skaitā 48 reģistrēti Karaliskās Dārzkopības biedrības Starptautiskajā liliju Reģistrā, Anglijā.

Sabiedriskais darbs biedrībās un citās organizācijās

Dārzkopības un biškopības žurnāla “Dārzs un Drava” sabiedriskās padomes locekle.

Ziemeļamerikas Liliju biedrības (North American Lily Society) biedre.

Eiropas Liliju biedrības (Europäische Liliengsellschaft) biedre.

Anglijas Karaliskās liliju biedrības (Royal Horticultural Society Lily Group) biedre.

Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedre.

Sabiedriskās organizācijas, asociācijas „Lilium Balticum” biedre.

PUBLIKĀCIJAS UN CITAS AKTIVITĀTES

Zinātniskās publikācijas

 1. Balode A. (2017) Vermikomposta izmantošana substrātos liliju (Lilium spp.) uzziedināšanā. Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 2017. 83-87.
 2. Balode A. (2016) LED gaismekļu pielietošana liliju (Lilium spp.) uzziedināšanā. Zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība” raksti, LLU, Jelgava. 116-122.
 3. Balode A. (2016) Assessment of flowering time and Botrytis resistance in Lilium spp. International scientific conference “Formation of urban green areas”, Klaipeda, Lithuania 27.04.-28.04.2016, Klaipeda State University of Applied sciences. Scientific articles, 2016. 1 (13). 19-24.
 4. Balode, A., (2015) Augu augšanas regulatora vitmīns pielietošana liliju (Lilium spp.) selekcijā. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, LLU, Jelgava. 132 –136.
 5. Balode A. (2014) Mikrobioloģisko preparātu ietekme liliju pavairošanā ar zvīņlapām. Līdzsvarota lauksaimniecība: LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, 20.-21. 02., 2014. Jelgava, LLU. 155–160.
 6. Balode A. (2013) Liliju ziedēšanas laika novērtējums. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas organizētā zinātniski praktiskā konference, 21.-22. 02. 2013. Jelgava, LLU. 138-142.
 7. Balode A. (2013) Lily trial in the Latvia University of Agriculture. Acta Horticulturae. Proceedings of the International Trials Conference. Vol. 980. 43-48.
 8. Balode A. (2012) Effect of microbiological products on bulb development of Lilium spp. in scale culture. Floriculture & Ornamental biotechnology. Global Science Books, Vol. 6, Special Issue 2. 158–160.
 9. Balode A. (2012) Biocontrol of grey mould in Lilies spp. by Trichoderma spp. and Bacillus spp. Acta Horticulturae. Proceedings of the International Symposium on advances in ornamentals, landscape and urban horticulture, In Proceedings of the XXVIII International Horticultural Congress on science and horticulture for people, Vol. 937. 583-587.
 10. Balode A. (2011) Effect of biological product trihodermin B-J on botrytis suppression and lily bulb development. Acta Horticulturae. Vol. 900. 89-94.
 11. Balode A. (2010) Effect of trihodermin, biological product against Botrytis in horticultural crops. Acta Horticulturae. VI International postharvest symposium, Vol. 877. 1583-1588.
 12. Balode A. (2010) Phenotypic analysis of hybrids and their parents in Lilium spp. breeding. Research for Rural Development 2010, Jelgava, LLU, No1. 65-70.
 13. Balode A. (2009) Breeding for resistance against Botrytis in lily. Acta Horticulturae. XXIII International EUCARPIA symposium, Vol. 836. 143-148.

  10. Balode A. (2008) Applying colchicine and oryzalin in Lilium L. polyploidisation. Agronomijas Vēstis. No. 11. 22- 28.

 14. Balode A. (2008) Investigation of polyploidy in the breeding of lilies (Lilium spp.). Research for Rural Development 2008. International scientific conference proceedings, Jelgava, LLU, 347-352
 15. Balode A. (2007) Color analysis of flowers in Lilium sp. breeding. Acta Horticulturae. Vol. 755. 213-217.
 16. Balode A. (2005) Lilies (Lilium L.) in Latvia – genetic resources. Journal of the Latvia Agronomy, No. 8. 306-310.
 17. Balode A., Beļicka I. (2004) Estimation of Lilium resistance against gray mold (Botrytis Micheli ex.Fr.). Agronomijas Vēstis. Nr.7. 134-139.
 18. Grauda D., Balode A. (2004) Use of in vitro methods in interspecific hybridization of Lilium. Latvijas Universitātes Raksti, Bioloģija. Nr.676. 167-172.
 19. Balode A., Belicka I. (2001) Liliju hibridizācijā iekļauto vecākaugu un iegūto hibrīdu novērtējums. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. Nr.4. 40-49.
 20. Balode A., Belicka I. (2001) Estimation of some traits in hybrid seedling populations of Lilium. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. Nr.4. 50-55.
 21. Balode A. (1997) Pelēkās puves Botrytis elliptica (Berk.) Cooke un B. cinerea Pers. izturīgu liliju šķirņu selekcija Latvijā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. Nr.11. 62-66.
 22. Balode A. (1996) Lily breeding and introduction in moderate climates. Proceedings of the International symposium on the genus Lilium. Taejon, Korea (August 28 – September 1, 1994). Acta Horticulturae. Vol. 414. 55-58.
 23. Balode A. (1992) Wild and cultivated Lilies in Latvia. Acta Horticulturae. Vol. 325. 853-859.

Citas publikācijas

 1. Balode A. (2017) Jaunumi Liliju dienās Holandē. Dārzs un Drava. Nr.3-4. 18-22
 2. Balode A. (2017) Latvijas liliju selekcija - no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Dārzs un Drava. Nr. 5-6. 23-26.
 3. Balode A. (2016) Puķkopība: dārza puķes. Rīga: Burtene, 352 lpp.
 4. Balode A. (2014) Lilijas ar pildītiem rožu ziediem. Dārzs un Drava. Nr. 5-6. 24 – 27.
 5. Balode A. (2013) Liliju labākie kaimiņaugi. Dārzs un Drava. Nr. 7-8. 28–30.
 6. Balode A. (2013) Liliju audzēšana no sēklām. Dārzs un Drava. Nr. 11-12.
 7. Balode A. (2013) Kā pavairot lilijas. Dārza Pasaule. Nr.8. 56-57
 8. Balode A. (2013) Trifeļu stādījumu ierīkošana. Dārzs un Drava. Nr.1-2. 9–13.
 9. Balode A. (2012) Liliju jaunumi. Dārzs un Drava. Nr.11-12. 34–37.
 10. Balode A. (2012) Padomi liliju šķirņu izvēlē un audzēšanā. Dārzs un Drava. Nr.7-8. 30–34.
 11. Balode A. (2012) Agri ziedošās puķes. Dārzs un Drava. Nr.3-4. 22–25.
 12. Balode A. (2012) Liliju šķirņu sortiments. Dārzs un Drava. Nr.1-2. 20–22.
 13. Balode A. (2012) Noslēpumainās OT lilijas. Dārzs un Drava. Nr.1-2. 23–24.
 14. Balode A. (2011) Liliju uzziedināšana. Dārzs un Drava. Nr.1-2. 33–36.
 15. Balode A. (2010). Liliju slimības un kaitēkļi. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas tipogrāfija, 24 lpp.
 16. Balode A. (2010) Liliju ieziemošana. Dārzs un Drava. Nr.11-12. 27–29.
 17. Balode A. (2010) Liliju sensacionālie jaunumi Nīderlandē. Dārzs un Drava. Nr.1-2. 28-29.
 18. Balode A. (2010) Apjūsmotās un iecienītās lilijas. Dārzs un Drava. Nr.7-8. 36–38.
 19. Balode A. (2010) Ziemcietīgās un izturīgās lilijas. Dārza Pasaule. Nr.7. 17–19.
 20. Balode A. (2010) Liliju pavairošanas paņēmieni. Dārzs un Drava. Nr.9-10. 31 – 35.
 21. Balode A. (2010) Kas jādara, lai Tavas lilijas krāšņi uzziedētu? Ievas Māja, Nr.10. 26 -27.
 22. Balode A. (2009) Stiprinām liliju imunitāti. Dārzs un Drava. Nr.11-12. 64 -65.
 23. Balode A. (2007). Majestātiski cēlās un krāšņās lilijas. Dārzs un Drava. Nr. 3. 10. - 14.
 24. Balode A. (2007). Diversity Assessment of L. martagon in Latvia and Application in Breeding. The Lily Yearbook of the North American Lily Society, No. 60. 39 – 48.
 25. Balode A. (2006). Dārzkopības izglītība un zinātne Francijā. Dārzs un Drava. Nr. 2. 12- 14.
 26. Balode A. (2006) Lilijas kā biznesa puķes. Saimnieks. Nr.1. 79. - 81.
 27. Balode A. (2006) Lilijas kā biznesa puķes. Saimnieks. Nr.2. 80. - 83.
 28. Balode A. (2006). Jaunākais liliju selekcijā un puķkopības mācībās Nīderlandē. Dārzs un Drava. Nr. 9. 10. - 14.
 29. Balode, A. (2006) Lilies in Latvia, The Lily Yearbook of the North American Lily Society. No. 46. 46 – 49.
 30. Balode A. (2005) Ziemeļamerikas liliju biedrības izstāde un seminārs Kanādā. Dārzs un Drava. Nr. 10. 5.-9.
 31. Balode A. (2005) Lilium culture and practical application in landscape design and gardening. Zeldiniai ir ju dizainas. Viniaus Kolegija. 83 – 88
 32. Balode A. (2004) Liliju Top 10. Dārza Pasaule. Nr. 9. 8-9.
 33. Balode A. (2004) Karaliskā Dārzkopības biedrība, dārzi un lilijas Anglijā. Dārzs un Drava. Nr. 9. 27-29.
 34. Balode A. (2004) Iespaidi Holandes liliju izstādē. Dārzs un Drava. Nr. 7. 36-39.
 35. Balode A. (2004) Kur savvaļā mīt lilijas? Dārzs un Drava. Nr.4. 28-32.
 36. Balode A. (2003) Liliju slimības un kaitēkļi. Dārzs un Drava. Nr.5. 25-30.
 37. Balode A. (2003) Jaunākās liliju modes tendences. Dārzs un Drava. Nr.7. 20-25.
 38. Balode A. (2003) Liliju Top 10. Dārza Pasaule. Nr.1. 20-21.
 39. Balode A. (2002) Liliju vērtēšanas kritēriji. Dārzs un Drava. Nr.7. 12-18.
 40. Balode A. (2002) Vienai lilijai simts bērniņi. Dārza Pasaule. Nr.8. 18-20.
 41. Balode A. (2001) Kā pašam tikt pie savas lilijas. Dārzs un Drava. Nr.1. 20-22.
 42. Balode A. (2001) Martagonlilijas. Dārzs un Drava. Nr.8. 29-34.
 43. Balode A. (2000) Kā palīdzēt lilijām pēc salnām? Praktiskais Latvietis. Nr.21. 17.
 44. Balode A. (2000) Mazliet par liliju selekciju. Praktiskais Latvietis. Nr.26. 18-19.
 45. Balode A. (2000) Kas jauns liliju pasaulē? Praktiskais Latvietis. Nr.31. 18.
 46. Balode A. (2000) Liliju šķirnes Latvijas dārziem. Dārzs un Drava. Nr.1. 36-38.
 47. Balode A. (1999) A study of Lily Botrytis resistance. The Lily Yearbook of the North American Lily Society. Vol. 52. 61-65.
 48. Balode A. (1997) Breeding of disease resistant lily cultivars in climatic conditions of Baltic State. Proceedings of the 1997 Pacific region International Lilium Conference. - Burnie, Tasmania, 31 January - 3 February 1997. 54-56.
 49. Balode A. (1992) Lily growing in Latvia and Lilium Balticum. Lilies and Related Plants. RHS Lily Group. 128-133.
 50. Balode A. (1991) Lily species in the Caucasus. The Lily Yearbook of the North American Lily Society. 44. 12-14.
 51. Zorgevics Ā., A. Balode (1989) Lilijas. Rīga: Avots, 157 lpp.

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs

1. Balode A. (2014) Mikrobioloģisko preparātu ietekme liliju pavairošanā ar zvīņlapām. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla organizētā zinātniski praktiskās konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, LLU, Jelgava, 20.-21.02.2014.

2. Balode A. (2013) Liliju ziedēšanas laika novērtējums. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas organizētā zinātniski praktiskā konference, LLU, Jelgava, 21.-22. 02.2013.

3. Balode A. (2013) Diversity of the martagonlily (Lilium martagon L.). International Scientific Conference. Research of plant diversity. Present and future. 27.06.-28.06.2013. Kauņa, Lietuva.

4. Balode A. (2013) Evaluation of microbiological products to control grey mould in strawberries. 2nd International Symposium on discovery and development of innovative strategies for postharvest disease management. 27.04.2013.-03.05.2013. Kusadasi, Turcija.

5. Balode A. (2012) Mikrobioloģisko preparātu Trihodermīna un Biomiksa ietekme pelēkās puves (Botrytis cinerea) ierobežošanā lilijām. Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas organizētā zinātniski praktiskā konference ZINĀTNE LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NĀKOTNEI: PĀRTIKA, LOPBARĪBA, ŠĶIEDRA UN ENERĢIJA, LLU, Jelgava, 23.-24. 02.2012.

6. Balode A. (2012) Assesment of Lily collection in the Latvia University of Agriculture. 5th International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region. Strategy and Research of Botanic Gardens in Conservation of Local Flora, 28.10.2012.LLU, Jelgava.

7. Balode A. (2011) Lily Trial in the Latvia University of Agriculture. International Trials Conference, 04.-08.07.2011. Visleja, Lielbritānija.

8. Balode A. (2010) Biocontrol of Grey Mould in Lilies spp. by Trichoderma spp. and Bacillus spp. 28th International Horticultural Congress, 22.08.-27.08.2010. Lisabona, Portugāle.

9. Balode A. (2010) Effect of biological product Trihodermin B-J on the development on Lilies. 2nd International Symposium on Genus Lilium, 30.08.-04.09.2010. Pescija, Itālija.

10. Balode A. (2010) Phenotypic Analysis of Hybrids and their Parents in Lilium spp. Breeding. International Scientific Conference, Research for Rural Development 2010; Latvia University of Agriculture, 19.05.-21.05.2010. Jelgava.

11. Balode A. (2009) Effect of Trihodermin, biological product against Botrytis in Horticultural Crops. 6th International Postharvest Symposium. 06.04.-13.04.2009. Antalija, Turcija.

12. Balode A. (2009) Influence of Biological Products - Trihodermin and BioMikss, on the Yield of Lettuce and Strawberries. International Scientific Conference, Research for Rural Development 2009; Latvia University of Agriculture, 20.05.-22.05.2009. Jelgava.

13. Balode A. (2009) Breeding for resistance against Botrytis in Lily. 23th EUCARPIA Symposium on Ornamental Breeding. 31.08.2009.-04.09.2009. Leidene, Nīderlande.

14. Balode A. (2006) Evaluation by some Traits of Progenies of Lilium. XXII EUCARPIA Symposium "BREEDING FOR BEAUTY" 11.09 – 16.09.2006. Sanremo, Itālija.

15. Balode A. (2005) Lily breeding in Latvia. 58th Annual Lily International Show and Symposium. 13.07.- 17.07. 2005. Vinipega, KanādaUz augšu